دایرکتوری پارسیان – بانک اطلاعات شرکت ها و کارخانه های ایران – نسخه 1394 — تاریخ بروزرسانی: 07 مهر 1394

بروز رسانیاطلاعات شرکت ها و کارخانه ها – اطلاعات کامل بروز رسانی شد و اطلاعات تکراری حذف و همچنین موارد جدید اضافه شد

بروزرسانی – نرم افزار به صورت کامل بروز رسانی و جستجو بهینه شد.

برای خرید کلیک کنید